Mzdová a personální agenda

Profesionální mzdová účtárna zajišťující pravidelné služby pro podnikatele, SVJ a BD.

Od roku 1995 zajišťujeme kompletní zpracování mezd a personalistiky pro malé i velké organizace. Jsme připraveni zpracovat mzdy Vašich zaměstnanců a tím nahradit Vaší mzdovou účetní nebo celou mzdovou účtárnu. Již se nebudete muset starat o složitou a měnící se mzdovou legislativu. Naše účtárna zajistí kompletní zpracování mezd s převzetím odpovědnosti.

Zajišťujeme vedení mzdové agendy včetně všech souvisejících úkonů. Provedeme výpočet mezd a odvodů Vaší společnosti i s odesláním přehledů na příslušné úřady. Následně obdržíte diskrétní výplatní pásky a potřebné soubory pro finanční účtárnu včetně příkazu k úhradě. Samozřejmostí je zastupování při kontrolách a komunikaci s úřady. V průběhu roku zajišťujeme veškeré úkony související s vedením mzdové agendy. Na konci roku provedeme roční zúčtování daní.

Zpracování mezd
Zpracování mezd je periodická činnost, která se vykonává nárazově v době přechodu kalendářních měsíců. Při zpracování mezd naše pracovnice provádějí kontrolu dodaných podkladů od zaměstnavatele, dovolenek a neschopenek. Zpracování mezd provádíme jak pro tarifní platy, tak pro zaměstnance pracující v úkolové mzdě, či ve směnách. Náš SW nástroj umožňuje variabilně přecházet mezi jednotlivými postupy anebo jejich kombinaci.

Základními činnostmi při zpracování mezd jsou:
• Zpracování výkazu práce, nepřítomnosti a nemoci
• Kontrola dokladů
• Zapracování mimotarifních složek mzdy
• Zapracování jiných plnění zaměstnancům
• Zapracování zákonných i dobrovolných srážek
• Výpočet mzdových složek
• Výpočet odvodů z mezd
• Zaúčtování všech dokladů do účetnictví
• Periodická analýza mzdových nákladů a daňového zatížení
• Vystavení přehledu pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny
• Vystavení příkazů k převodu mezd a odvodů
• Vystavování potřebných sumárních a položkových sestav

Vedení personální agendy
Personální agenda je základním kamenem pro zpracování mezd. Personální údaje se neustále mění a i u jednotlivých zaměstnanců je třeba zapracovávat potřebné změny. Naše odborné pracovnice při zpracovávání agendy provádějí zároveň kontrolu pracovních smluv, jejich rozvázání a všech potřebných podkladů a případně navrhují nápravu nedostatků. V případě podnikových spoření zapracováváme potřebné údaje. Při směnném provozu provádíme přepočty nároku dovolených dle požadavků zaměstnavatele.

Základními činnostmi při vedení personální agendy jsou:
• Vedení osobních údajů zaměstnanců
• Zapracování dobrovolných srážek a spoření zaměstnanců
• Evidence daňových údajů
• Evidence dovolených a její výpočet
• Evidence náhrad na dovolenou anebo nemoc
• Vyhotovení ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků
• Vedení mzdových listů a jejich archivace
• Zpracování a podání přihlášek a odhlášek zaměstnanců pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny