V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence Vám poskytneme kompletní služby. Zabýváme se jak poradenstvím, tak i samotnou realizací účetnictví a daňové evidence.

Naše specializace:

• Vedení účetnictví pro fyzické osoby.(řemeslníky, obchodníky, poradce)
• Vedení účetnictví pro právnické osoby. (obchodní a výrobní společnosti, poskytování služeb)
• Vedení účetnictví pro SVJ, bytová družstva a ostatní společnosti pronajímající nemovitosti Přehled poskytovaných účetních služeb
• kontrola a zaúčtování dokladů,
• komplexní vedení podvojného účetnictví pro fyzické i právnické osoby,
• vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) pro fyzické i právnické osoby,
• vedení knih pohledávek a závazků,
• evidence majetku,
• zpracování účetní závěrky včetně dokladových inventarizací,
• zpracování účetních sestav a výkazů,
• metodické vedení
• účetní poradenství a konzultace,
• vedení záznamní povinnosti a zpracování podkladů pro DPH u plátců,
• vypracování daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby a přiznání daně silniční.

V rámci vedení účetnictví a daňové evidence nakupujete přesně takové množství služeb, které potřebujete. Z hlediska samotných nákladů nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění u Vás zaměstnaných účetních, jejich dovolenou, pracovní neschopnost a prostoje. Nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví, platit jeho upgrade, atd. Díky specializaci dokážeme dosáhnout vyšší produktivitu práce. S ohledem na neustálé legislativní změny v dané oblasti minimalizujete náklady na školení zaměstnanců, kteří provádí vedení účetnictví.