V rámci vedení účetnictví daňové evidence nakupujete přesně takové množství služeb, které potřebujete. Z hlediska samotných nákladů nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění u Vás zaměstnaných účetních, jejich dovolenou, pracovní neschopnost a prostoje. Nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví, platit jeho upgrade, atd. Díky specializaci dokážeme dosáhnout vyšší produktivitu práce. S ohledem na neustálé legislativní změny v dané oblasti minimalizujete náklady na školení zaměstnanců, kteří provádí vedení účetnictví.